Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ 5 ΛΕΞΕΙΣ! (Π.Μ.Ε #52)

Γιαννης Μπαλιδης
Γιαννης Μπαλιδης

Lil wayne γαιτι εσαι τοσο μαλακας

Πριν ημέρα
Κώστας Βαλιαντής
Κώστας Βαλιαντής

Βαλεμε σε ενα π.τ.ε. plese☺☺☺📹🎮🎲

Πριν 2 ημέρες
Billis Framer
Billis Framer

5:57 milai Gia tin kypro.

Πριν 2 ημέρες
Apostolos S.Katsaounis
Apostolos S.Katsaounis

Θα ροτουσα έναν παππού τι θα έλεγε για την σημερινή νεολαία!

Πριν 3 ημέρες
CallMeAFriend
CallMeAFriend

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOT

Πριν 3 ημέρες
CallMeAFriend
CallMeAFriend

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTT

Πριν 3 ημέρες
STAVROULA LIANOU
STAVROULA LIANOU

ego tha rotusa ti giagia sou giati ekane tin mana su ??

Πριν 4 ημέρες
Eygenia Lask1
Eygenia Lask1

+2J θα ρωτούσα την Sofia Carson αν μιλάει ελληνικά ( γιατί είναι απο Αμερική 🌎🇱🇷🇱🇷)

Πριν 4 ημέρες
thanomazlo 33
thanomazlo 33

Και......... Ποτε θα κάνεις ΠΜΕ #53

Πριν 5 ημέρες
thanomazlo 33
thanomazlo 33

Στον παραδεισο γαμάς???

Πριν 5 ημέρες
Titina Kanella
Titina Kanella

ego tha rotousa ton 3j  pos htan otan tha gamithi o 2j axaxaxxaxaaxxaxxa

Πριν 5 ημέρες
Panagiotis Poulitsidis
Panagiotis Poulitsidis

Άλλαξε intro

Πριν 6 ημέρες
altin midha
altin midha

Ime Θεός τα κσερο ολα

Πριν 7 ημέρες
Antonis Kara
Antonis Kara

2j ο 3j είναι πουστης γαμημενος

Πριν 7 ημέρες
AssasinRock XD543
AssasinRock XD543

Θα ρωτήσω τον Λιλ Γουέιν πως πέθανε η μάνα του ωχ ξέρουμε ήδη από το γαμήσι πού της έρηξα

Πριν 9 ημέρες
Γιωργος Πλατις
Γιωργος Πλατις

Θα ρωταγα τον lil peep Γιατί πήρε od

Πριν 9 ημέρες
gamao gamao
gamao gamao

Θα ρωτουσα αν αυτος που εφτιαξε την πρωτη κονσολα ειχε καταθλιψη

Πριν 9 ημέρες
rafahlavr 21
rafahlavr 21

Λίλιαν χιοτη τον έχεις μεγαλο

Πριν 10 ημέρες
George Touantzoglou
George Touantzoglou

Τα ιδια σκατα ειναι παλι

Πριν 10 ημέρες
George Touantzoglou
George Touantzoglou

Σκατα

Πριν 10 ημέρες
George Touantzoglou
George Touantzoglou

Και ειδαι εναν αετο

Πριν 10 ημέρες
RoroPro
RoroPro

Tha rwtousa ton maikl Jackson pws pethane

Πριν 10 ημέρες
Αγγελος ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
Αγγελος ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ

θα ρωτουσα σε ενα νεκρο αμα θα μπορουσε να μου απαντησει

Πριν 11 ημέρες
Αγγελος ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
Αγγελος ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ

σε ενα νεκρο θα ρωτουμε μολια πεθενεις τι βλεπεις

Πριν 11 ημέρες
Neli Galani
Neli Galani

Προτιμας Χιοτη

Πριν 11 ημέρες
Larius Martin
Larius Martin

Μου δίνεις λίγο γύρο ΓΙΑΤΊ ΠΙΝΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ!!!!!!!!!!!!!!!

Πριν 11 ημέρες
Stauroula Staurou
Stauroula Staurou

tsipras malakas mitsotakis poutsa mono

Πριν 11 ημέρες
panagiwths papadopoulos
panagiwths papadopoulos

Όταν πέθανες τι έβλεπες

Πριν 12 ημέρες
etittor channel
etittor channel

pethanes i eisai zontanos

Πριν 13 ημέρες
Wape
Wape

ΘΑ ΡΩΤΟΥΣΑ ΜΙΑ ΓΑΜΗΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΓΙΣΕ!!!!

Πριν 13 ημέρες
Aνθη Μαγουλα
Aνθη Μαγουλα

4:35 κλαιω!!!!!!

Πριν 13 ημέρες
thanasis thanasis
thanasis thanasis

lol

Πριν 13 ημέρες
FANI CHOUSOU
FANI CHOUSOU

Και τι εγινε , ποιο ειναι το αγορι της niki bela ο john cena ή ο miz.θα το μαθουμε στο επομενο επισοδιο.😗😵😔😖😟😞🙎

Πριν 14 ημέρες
FANI CHOUSOU
FANI CHOUSOU

Και...

Πριν 14 ημέρες
τρελη παιχτες
τρελη παιχτες

Εκφονιτις. Πιος ειναι

Πριν 14 ημέρες
Progamer GR
Progamer GR

2j πιστεύεις ότι υπάρχουν Αλβανη fans σου

Πριν 14 ημέρες
stam stam
stam stam

4:35😂😂

Πριν 15 ημέρες
Asterios Skodras
Asterios Skodras

Και εγώ είμαι κορίτσι αλλά ο λογαριασμός είναι του μπαμπά μου

Πριν 16 ημέρες
Asterios Skodras
Asterios Skodras

Μια χαρά είναι η Ελλάδα

Πριν 16 ημέρες
xXjohn76GRXx 1
xXjohn76GRXx 1

Tha rotaga ton edouardo poso blakas einai

Πριν 16 ημέρες
Dimitri Kdr
Dimitri Kdr

Τι η Ελλάδα δεν έχει καρχαρίες πέρσι εκεί που μένω βρέθηκαν 2 ζωντανοί και ένας νεκρός

Πριν 16 ημέρες
Αναστα Πανταζή
Αναστα Πανταζή

θα ρωταγα τον τσιπρα πια ειναι η γνωμη του για το πμε 52

Πριν 16 ημέρες
Αναστα Πανταζή
Αναστα Πανταζή

αν ρωτουσα

Πριν 16 ημέρες
Kwstas Maris
Kwstas Maris

Μήπως σου πείρα την γκόμενα δεν θυμαμαι παντός ωραίο περάσαμε

Πριν 16 ημέρες
Greek Gamer
Greek Gamer

Θα ρωτούσα εσένα πόσο Θεός ειμαι.Και εσύ μαζι

Πριν 16 ημέρες
xXjohn76GRXx 1
xXjohn76GRXx 1

Tha rotaga ton lil wayne giati iparxi

Πριν 17 ημέρες
Νίκος Πρωιμακης
Νίκος Πρωιμακης

Θα ρωτούσα τον Θεό γιατί δημιουργεισε τους μαλακες(βλακας, 3j,μπατμανας,1j και εκφωνητής)

Πριν 18 ημέρες
eleni mr
eleni mr

9eloume thn Danielle sthn ellada

Πριν 18 ημέρες
georgia georgia
georgia georgia

Θα ρωτούσα τον lil wayne αν θα ήθελε να συνεργάστείτε

Πριν 18 ημέρες
KOYKLITSA7082009
KOYKLITSA7082009

#cr7

Πριν 19 ημέρες
KOYKLITSA7082009
KOYKLITSA7082009

#lil #wane

Πριν 19 ημέρες
Irini Osmeni
Irini Osmeni

Εγω θα ρωταγα τον θεο αν χερετε που σε επλασε

Πριν 20 ημέρες
Kalia Damianou
Kalia Damianou

Σου έβαλα like για το αααααααααα !!!

Πριν 20 ημέρες
ηλιας πολιτης
ηλιας πολιτης

Εγώ θα Ρωτούσα τον 3j αν έχει μεγάλο πουλι

Πριν 21 ημέρα
Michalis Giagkou
Michalis Giagkou

Ενα ροτουσα τον παππου μου τον μιχαλι πος ειναι στο παραδισο η στιν κολασι

Πριν 21 ημέρα
Nikos Andris
Nikos Andris

Εγώ θα ρωταγα τον Τσίπρα πόσο μαλακας είναι

Πριν 21 ημέρα
Alex 73
Alex 73

Θα ρωτούσα τον 3jπως σε αντεχει

Πριν 21 ημέρα
Sophia Egiorgidi
Sophia Egiorgidi

Kanemia kanoniki erot8si😐😤😄🍣🍱

Πριν 21 ημέρα
PeteJames
PeteJames

Παραγκελνουμε?

Πριν 21 ημέρα
super gaming gigan
super gaming gigan

Η ιαπωνια σε 5 λεξεις

Πριν 21 ημέρα
JUDAS PRIEST
JUDAS PRIEST

Ιοςκχοσκχκδοςομχ

Πριν 22 ημέρες
Programers Tube
Programers Tube

Opoios mou kanei sub ua tou kanw k egw

Πριν 22 ημέρες
TDF XVouts
TDF XVouts

Θα ρωτούσα τον 3j γιατί είναι ακόμα στο σπίτι σου

Πριν 22 ημέρες
Irene Tube
Irene Tube

Tha rotousa ton Eminem pote tha kanei sinergasia mazi sou (sigoura pote 😋)

Πριν 22 ημέρες
Athina Afrathianaki
Athina Afrathianaki

...μετά εμφανίστηκε ο Jogan Paul και είπε GOOD BYE KSI!!!

Πριν 23 ημέρες
Γιωργος Καραγιαννιδης
Γιωργος Καραγιαννιδης

Εγω:Εισουν ανωμαλος παιδί φίλος. Μαϊκλ Τζακσον:_______

Πριν 23 ημέρες
Mary Poo
Mary Poo

Θα ρωταγα την δασκαλα μου ποσο ηλίθια μπορει να γινει απο αυτο που ειναι

Πριν 23 ημέρες
Ntinos Papas
Ntinos Papas

Καντε κανα λαικ ρε αδελφια να χαρει η μανα μου

Πριν 23 ημέρες
Albi Kercuku
Albi Kercuku

Θα ρωτούσα τι γίνετε οταν πεθαίνουμε

Πριν 23 ημέρες
gamingirl
gamingirl

Θα ελεγα Στην Προ Γιαγια μου Αν ειναι Καλητερα εκει Πανω Που ζει =/

Πριν 23 ημέρες
HARALAMPOS GANIATSOS
HARALAMPOS GANIATSOS

Θα ρώταγα τον 3j πόσο μαλακά ειναι

Πριν 24 ημέρες
Βικη Παππα
Βικη Παππα

1:50 το τραγούδι που παίζει είναι το πόση απονια

Πριν 25 ημέρες
Καπα Chanel
Καπα Chanel

επειδή ειμαι

Πριν 25 ημέρες
K. T.
K. T.

Στο τέλος είπε ο εκφωνητής ότι θα είναι στο comments song 7... κάτι ετοιμάζεις 2J

Πριν 27 ημέρες
megala aderfia S
megala aderfia S

πλιζ βάλαμε στο βίντεο σου😣😣

Πριν 27 ημέρες
megala aderfia S
megala aderfia S

θα ρωτούσε ένα νεκρό τραγουδιστή άμα μπορούσε να ερφι πανό στην γη τι θα έκανε άμα άκουγε σε σημερινά τραγούδια

Πριν 27 ημέρες
Elizabeth Koutsouki
Elizabeth Koutsouki

AHAHAHAHA meanwhile beethoven was deaf so if he did come back, even as a ghost ..he wouldn't be able to listen to the music that we have nowadays

Πριν 28 ημέρες
Alex Hmtj
Alex Hmtj

Γιατί ηπαρχω

Πριν 28 ημέρες
Maria S
Maria S

Σε βλέπω και γελάω 😂 😂 😂

Πριν 28 ημέρες
Mprakos
Mprakos

Εγώ θα παρακαλουσα τον Michael Jordan να μάθει μπάσκετ σε μερικά παιδακια που κάνουν το από εκεί που έγινε (FUCK) FOOTBALL

Πριν 29 ημέρες
Mprakos
Mprakos

+Maria S έπρεπε να το πω κάπου μλκ δεν είναι κάτι απλό είναι σπαστικό να το βλεπεις😁

Πριν 28 ημέρες
Michelle Panagiotou
Michelle Panagiotou

Enna se rotusa esena ti akrivos kmnc me thn zoi su...

Πριν 29 ημέρες
gamers 52
gamers 52

Sthn teleutea skinh eliosa sto gelio lol

Πριν 29 ημέρες
NODS PRUDUCTIONS S
NODS PRUDUCTIONS S

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΗΣΙ ΣΤΟΚΕ

Πριν μήνα
Chris Greek
Chris Greek

1:42 😂😂😂

Πριν μήνα
GeorgeStr ofisial vlogs and game videos
GeorgeStr ofisial vlogs and game videos

Oλιμπιακοι παναθηναικοι παοκσιδες αεκσιδες ποι νηκανε οι αεκσιδες

Πριν μήνα
Stratis Koukoulis
Stratis Koukoulis

Μπράβο 2j 1m 👏

Πριν μήνα
litsara1974
litsara1974

Θα ρωτουσα τον LIL WAYNE γιατί δεν αυτοκτονεί

Πριν μήνα
Videogame Player Nick
Videogame Player Nick

Στον 2j του 2015 ότι το 2018 θα είχε 1.000.000 subscriber.

Πριν μήνα
Sophia Latsanidi
Sophia Latsanidi

Θα ρωταγα τον μπαμπα μου αν με βλεπει απο εκει ψηλα....😥😥💔🌠

Πριν μήνα
robin dick
robin dick

θα έλεγα στον 2 ότι είμαι fan του

Πριν μήνα
Βιβή Μουχτή
Βιβή Μουχτή

1 milion subscribers🙌🙌🙌 congratulations!!

Πριν μήνα
nick the greek
nick the greek

ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΕΘΕΡΑ ΣΟΥ

Πριν μήνα
LoL-LeagueOfLegends
LoL-LeagueOfLegends

1M!!!!

Πριν μήνα
Areti A.
Areti A.

Ua erotoysa ton lil wayne giati ine toso xalia ta tragoydia toy kai I fatsa toy na ine toso 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩skata

Πριν μήνα
Konstiii
Konstiii

tha rotousa tin poutsa mou giati einai toso megali lol

Πριν μήνα
Νίκος Πρωιμακης
Νίκος Πρωιμακης

Για να αυτογαμιεσε

Πριν 18 ημέρες
Marina Mouzou
Marina Mouzou

Audio Jack emniyet büyük

Πριν μήνα
Marina Mouzou
Marina Mouzou

Ο

Πριν μήνα
gaming NWG
gaming NWG

Η Ελλάδα δεν είναι νησί . 😐😐😐

Πριν μήνα
gaming NWG
gaming NWG

Ρε το πιτόγυρο είναι καλύτερο από το σουβλάκι .

Πριν μήνα
NTN_DioGeniws
NTN_DioGeniws

peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis

Πριν μήνα
NTN_DioGeniws
NTN_DioGeniws

peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis peitemou eseis peitemou eseis peite mou eseis peite mou eseis peite mou eseis

Πριν μήνα

Επόμενο

Fan Mail 7!
Fan Mail 7!

2J

Πριν 2 χρόνια

Fan Mail 6!
Fan Mail 6!

2J

Πριν 2 χρόνια