Doctor Reacts to John Oliver | Last Week Tonight: Bias in Medicine

 • Δημοσιεύτηκε στις Πριν μήνα

  Doctor MikeDoctor Mike

  διάρκεια: 28:11

  John Oliver discussed medical bias on his latest episode and you requested that I react to it. This episode is slightly different than most of my other reaction videos as I gave a watch before doing the reaction video in order to vet the research discussed on the program. If you'd like for me to cover this topic in more detail please do comment below.
  Original Video: grfilms.net/v-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-TATSAHJKRd8.html
  Diversity Video: grfilms.net/v-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-KWkF2N4BFRA.html
  If you have an idea of something you want me to cover in-depth, please let me know because I take your requests seriously. We will be back with more Doctor Reacts Series, Memes, & Responding to Comments so please submit more names of shows/episodes & questions you'd like for me to watch. Love you all!
  - Doctor Mike Varshavski
  Please SUBSCRIBE for new videos every Sunday 11am EST ▶ goo.gl/87kYq6
  Let’s connect:
  IG goo.gl/41ZS7w - Doctor Mike
  Reddit www.reddit.com/r/DoctorMike/
  Twitter goo.gl/kzmGs5 - Real Doctor Mike
  Facebook goo.gl/QH4nJS - Real Doctor Mike
  Contact Email: DoctorMikeMedia@Gmail.com
  P.O. Box (send me stuffs to open on camera):
  340 W 42nd St # 2695
  NY, NY 10108
  ** The information in this video is not intended nor implied to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. All content, including text, graphics, images, and information, contained in this video is for general information purposes only and does not replace a consultation with your own doctor/mental health professional **

Gary Kelley
Gary Kelley

My sister went in for chest pain thinking that she'd better make sure it wasn't serious and the doctor laughed at her and treated her like an idiot. Thankfully the nurse told her she did the right thing. I hope these more progressive doctors replace quacks like that quicker. Also, my best friend was in the hospital because his lungs were filling with fluid, and the doctor flat out told him and his wife, "Sorry you're going to die." It took that doctor's supervisor stepping in finally to save his life. I don't know if it was cause they're poor, or just the doctor was just that jaded... Sometimes you have to wonder though how someone who goes into this field ends up with that outlook.

Πριν 3 ώρες
Samone Coats
Samone Coats

Thank you for making this video. As an African American Woman, I’ve experienced medical bias more than once. One time I went to the ER with these symptoms: Pain right sided, radiating in my back, really really fatigue, and loss of appetite. The doctor came in checked me and only ordered a urine screen. I waited for a few hours and a nurse came in with discharge papers. The doctor never came back. They said I had a UTI, prescribed antibiotics and sent me home. I started feeling worse and went into same ER the next day. This time I had a different doctor. Right away, he ordered blood cultures, urine, a CT, and treated the pain. It came back that I had a very serious Kidney Infection and I had to go on IV antibiotics and was admitted for 4 days.

Πριν 12 ώρες
RemaSalamander
RemaSalamander

Dr mike you know that it is almost impossible to determine causality in these cases- you can’t use this as a catch all response to these studies

Πριν 15 ώρες
kecharakittie
kecharakittie

I get links to articles like these through my subscription to the American Optometric Association newsletter. One of them I read included an article stating women perceive pain more intensely than men. The article also reported women are more likely to be prescribed opioids than men. I think the conflict in the statement with the study mentioned by John Oliver was the study in your video was limited to opioid prescription solely for abdominal pain. Feel free to take a look. https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/08/26/741926952/women-may-be-more-adept-than-men-at-discerning-pain

Πριν 19 ώρες
tear drinker
tear drinker

Abdominal pain in women. I wonder what would cause that... There's a reason they don't prescribe opioid medication for ABDOMINAL pain in females. A lot of the time abdominal pain for females is related to reproductive organs and pregnancy. Duh!

Πριν ημέρα
kevin gross
kevin gross

I'm sorry this is just liberal bullshit ...percieved slights aren't actual slights....but we treat them as be all end all ...I cant finish watching this because its just stroking liberal ego's...stand up for your profession man dont pile on to appease the masses

Πριν ημέρα
TheAnimatedDragon
TheAnimatedDragon

So this brings up another question or concern that's majorly overlooked, with transgender patients our anatomy is different, and our hormones are different, considering that there have been recorded cases of transgender people dying in the hospital because doctors don't know what to do. Dr.Mike I was wondering if you could touch on this subject with "ex-transgenders" approaching the white house, and many people claim we're "overexemplfying a mental illness" I was wondering what a medical professional would think about this. so two questions, what would be your opinion on transgender healthcare? and what would be your response on gender-affirming surgery on a patient under 16 years old?

Πριν ημέρα
TT O'Keefe
TT O'Keefe

Doctor Mike, how can women’s symptoms be ‘atypical’? unless of course you are unaware of your own bias in treating men’s symptoms as ‘typical, and women as some kind of aberration. WTF? This whole segment reeks of smug, self-satisfied, ‘trust us we’re the experts’ bullshit. Typical!

Πριν ημέρα
YummyCarrot
YummyCarrot

Just to clarify this TT O'Keefe: Typical and Atypical refers to constellation of symptoms that are more and less common respectively and has nothing to do with sex or race. To simplify it, typical = chest pain, atypical = stomach ache. The vast majority of women still present typically when they have a heart attack. Men can also present atypically i.e. theyre having a heart attack but they complain of stomach ache. However more women presents atypically than men. It has nothing to do with men being default or anything to do with gender/race and women still present typically in most situations. It's to do with how common something is. There are other uses of these said words in Medicine and differs depending on the condition you're talking about, but none of them are gendered at all.

Πριν ημέρα
JanCarol11
JanCarol11

Maternal mortality rates. People cannot afford hospitals. Also - there has been a huge increase in antidepressant prescription rates, and there are no studies which show that antidepressants are safe in pregnancy. There are, however, studies which show that there is a correlation between antidepressants in pregnancy and autism (for example), and that it is a danger to the baby to take antidepressants. Of course, they are extremely hard to get off of, and if your pregnancy "just happened," you may not be able to get off of them in time. I thought it interesting that the first time period (99 to 02) and the second time period (10-13) - there was an exponential increase in antidepressant prescriptions. Just sayin'.

Πριν ημέρα
JanCarol11
JanCarol11

The guidelines of pain contracts are humiliating and discriminatory by nature. The patient is contractually guilty until proven innocent, and you can't prove a negative. I don't know anyone who has chronic pain who is satisfied with their pain contracts. Look to be seeing increased suicides over this issue.

Πριν ημέρα
JanCarol11
JanCarol11

Ref: poorer neighborhoods and poorer hospitals - this could be helped by a single payer medicare system. The for profit system will ***always*** give poorer care to those less able to pay. My best friend is a doctor - and when she was your age, we argued over "socialised medicine" - I said it was better, and she said she had this expensive school, and wanted the capability of profit without the government intervening in her wages or standard of care. However, as her career unfolded, insurance companies intervened in her standard of care. Her corporate bosses told her how much time she could spend with a patient, or how many or what kinds of tests that were "standard of care." She could not, under the profit system, provide the care she wanted to provide for her patients. She left and works as a type of government doctor (providing health care for State University students), totally disgusted with how the profit system of medical care was working.

Πριν ημέρα
houndoom
houndoom

They are so aware of these stuff that a lot of it still happens? It seems to me just a white guy trying to justify all of the problems mentioned and saying that it needs to change in the future while people are dying now.

Πριν ημέρα
Stephanie Lloyd
Stephanie Lloyd

Talk about the celery juice craze!!

Πριν ημέρα
High as duck
High as duck

wow the racism and sexism in doctors is retarded over there in the states, ain't it.

Πριν 2 ημέρες
JanCarol11
JanCarol11

Maya Dusenbery, "Doing Harm." There are implicit biases, ones that you don't think you hold - but you do. This is where the problems happen. The doctors don't think they are causing harm to women, but they do think that they might be a bit "emotional" about their problems, and this implicit bias means they take the complaint less seriously. This extends to people who drink, smoke, have "risky sex," or are fat. The doctor's implicit bias is that they are causing the problems that they complain about. This is more common than not. Hopefully the new crop of doctors coming up will see fewer biases in treatment, and we will learn and grow. But read "Doing Harm," it is essential reading for every doctor.

Πριν 2 ημέρες
Cutieno
Cutieno

I had my doctor send me to the ER with a BPM of around 170 the doctor came in the room the next day and said that I just had "white coat syndrome" referring to my heart rate goes up because I'm scared of doctors... he was a dickhead, he didn't even bother running any tests

Πριν 2 ημέρες
Karl Popper
Karl Popper

Misleading comedian shows. I will never take them seriously. The best of them are Patriot Act.

Πριν 2 ημέρες
TT O'Keefe
TT O'Keefe

Karl Popper ok. Well that is your thing. The doctor here just admitted that bias in medicine is supported by research. And BTW your last sentence makes no sense.

Πριν ημέρα
Becca A
Becca A

Thank you for actually doing research and being open-minded to all causes of medical inequality. Just yelling “racism” and “sexism” at everything is useless.

Πριν 2 ημέρες
Crazmuss
Crazmuss

Women cab't feel pain.

Πριν 2 ημέρες
Ian Borland
Ian Borland

I think it is great that a Jester can provoke a response like this and it is also great that a Doctor responds like this. Let's hope something changes.

Πριν 3 ημέρες
pamela nichols
pamela nichols

When people of color go to neighborhood ERS they are more likely to spoken rudely. Some ER doctors in these areas are tired and their bias makes them assume you are drug seeking.

Πριν 3 ημέρες
Skylar Adler
Skylar Adler

I wish my doctor was like doctor Mike. Instead, my therapist or doctor dont respond to my emails for at least 2-3 weeks, I cant make an appointment for almost just as long, and my therapist refused to let me off of one medication because I hadn't seen him enough times. I told him the medication made me irritable and worse, and he said I haven't seen you in a couple weeks so I'm not changing your meds. I've been seeing him for almost a year. I haven't filled a new prescription for my mental issues because I feel uncomfortable seeing him in almost 7 months. I cant ever talk to him directly because I feel like he's judging me. I cant talk to him because it feels uncomfortable for me to sit in his office. I told him about hearing voices and often times seeing things that are t there and hes like oh dont worry about that. It's just stress and it's like I'm not even stressed. I bake cakes for a living. Why are you ignoring me and the things I say? Do I need to scream it at you for you to listen? I dont want to be ignorant and shouty but you're leaving me no option. It's either I sit unmedicated for years and slowly get worse or I see a man who makes me feel like I'm less than a human, and sorry to say sir, but no thanks. I'd rather stay at home in the comfort of my own home than be made to feel like I'm less than human

Πριν 3 ημέρες
YummyCarrot
YummyCarrot

@Skylar Adler You can change your physician anytime you want. Walk into any family physician's office, anywhere, anytime, and a new person will see you. Explain to your new doctor, if you like him/her, that you'd like to transfer to him/her because you didn't feel good with the old. It's really that simple.

Πριν 2 ημέρες
Skylar Adler
Skylar Adler

@YummyCarrot I want to change my physician, but he wont do what needs to be done for that to happen

Πριν 2 ημέρες
YummyCarrot
YummyCarrot

Taking patients off medication is difficult especially depending on the context of your diagnosis so I'm on the doctors side for this one. However, there is no way a doctor should be making you feel the way you are. You should never feel scared to talk to your doctor about any problem you have no matter what it is about. I'd change my physician and I hope you have a much better experience because that's no way for a doctor to treat a patient.

Πριν 3 ημέρες
Ulquiorra Cifer
Ulquiorra Cifer

I really enjoy watching your take on the matter, since medicine is your area of expertise, I find your analysis to be much more accurate. Thing is with John Oliver is that he frames certain subjects in a way that is somewhat misleading, he implies racism and sexism are the causes of these discrepancies, however correlation does not equal causation. Yes, racism and sexism are indeed factors, but not the only ones. Watching Dr. Mike and his method of framing is much better, and doesn’t determine the cause of these things.

Πριν 3 ημέρες
Kittiri Siebert
Kittiri Siebert

I told my dentist I wanted a tooth removed because I couldn't afford a root canal. No insurance... The doctor refused to do that, and said I was too young to have a tooth removed. I was 23.. He was an old, old white man. I told him I couldn't afford it, he didn't listen and said they couldn't do a root canal, but he was going to start it. I never was able to afford to see a dentist again before it shattered in my mouth. I refuse to see male doctors because they never listen to me. As for the mortality rate of women in childbirth... I don't know why you brought up the increase that may not have been an increase... John Oliver said that the rate of death in the US was the highest in the DEVELOPED WORLD, not that it increased recently... So the better stat just shows how much farther behind we have always been to other countries.

Πριν 3 ημέρες
Kelp Juice
Kelp Juice

no pee whoops? :(

Πριν 3 ημέρες
Birdy Miller
Birdy Miller

While you where trying "not to make excuses", you totally forgot the fact, that we use the medical knowledge we have now, based on studies which do not at all reflect both sexes. Of course it's discrimination. Female bodies aren't as well "tested" as male bodies. No one says, it's the doctors fault, but this system doesn't work for a big part of our population and everybody should acknowledge that. One example, I experienced myself: if you do not describe symptoms in a factual short summary manner, but with more explanation and emotion, male doctors tend to get impatient and stop listening. Me, as a nurse, I than always tried to give them a short summary, they could understand - that's pitiful.

Πριν 4 ημέρες
YummyCarrot
YummyCarrot

@Birdy Miller that's fair

Πριν ημέρα
Birdy Miller
Birdy Miller

@YummyCarrot Keep your opinions, you act in a manner I don't want any "discussion" with you.

Πριν ημέρα
YummyCarrot
YummyCarrot

@Birdy Miller Well if you're not talking about human trials, then things were tested with women in mind, so I still don't see your point. Some scientist said "pesky hormones" to refer to the female hormones on TV. Now that somehow suggests sexism across the entire scientific community. We conducted studies on Y chromosomes because men are more "aggressive". That paper was even published, and then later retracted by the scientific community. So scientist are actually sexist against males. This is why there is no place for anecdotes in scientific research. If you can link me any paper the "pesky hormones" guy was talking about I can go through it with you to explain why they conducted the paper on just males. I don't buy that the research paper was sexist simply because the guy that talked about it on TV used offensive terms or just because it was just carried out on Males. Show me the paper and then we can discuss if sexism played a role in the methodology.

Πριν ημέρα
Birdy Miller
Birdy Miller

@YummyCarrot To clarify myself: I wrote "tested", because I couldn't find the right English word for what I wanted to say. And just because there where subconscious errors in the past, doesn't mean, that it isn't sexism today. Women's bodies are more complicated, just as you said. Pesky Hormones distort the results?! Do you really not see the sexism here?

Πριν ημέρα
YummyCarrot
YummyCarrot

"Testing" on humans isn't a good thing just to clarify Birdy. Just because less things were tested on women doesn't make it bad. I would rather not be tested on with 1980s medical knowledge than be tested. And women's bodies are more complicated, and there are other ethical issues to consider, Vitamin A derivatives, ACE inhibitors, Thalidomide, NNRTIs etc. etc. It's so easy just to say it's sexism because it panders to your own biases. Breast cancer and Prostate cancer is the most common cancer for both sexes. Breast cancer gets so much more attention and more than double the funding. Yes. Because society doesn't care about women's health.

Πριν 3 ημέρες
She La
She La

I don't know how to feel about this video or John Oliver's Medical Bias show--and I just started watching your videos. For someone who used to collect tons of data (working in HC quality), there is a reason why some research are addressed behind closed doors and filtered when shared in public. A lot of hospital administration do address these things to make policies unless the hospital is in a situation where they can't, which you have mentioned already. However, claiming things from research without sharing the rest of the information without an expert weighing on things at a widely-watched public talk show feels almost misleading. Who among the million viewers would look up those research papers that were mentioned? Who has the time and willing to discuss these things? Oh, yes...Dr. Mike. Unfortunately, John Oliver doesn't mention follow-ups nor those research, right? Is the show supposed to be informative, entertaining or just calling for awareness? A lot of patients don't know what goes behind Hospital administration. Maybe it's good to share some insight on that, as well.

Πριν 4 ημέρες
Lachlan Bailey
Lachlan Bailey

Worked pretty damn hard to avoid confirming any bias...basically found any reason he could to excuse it. I appreciate a good debate but damn...the white male doctor reacts to a segment addressing female and race-based bias.... works very hard to try reason with it... Damn people...this 'doctor' also chooses to react to HOUSE and Scrubs like....wtf

Πριν 4 ημέρες
YummyCarrot
YummyCarrot

Since Dr.Mike is so wrong about what he said in the video, and you're so correct. I think you missed a good chance to state an actual point on where he is wrong so we could all learn from it. Instead you just called him white and male. Unlucky no one learned anything, and none of the points made in Dr.Mike's video has been refuted. Very unfortunate.

Πριν 3 ημέρες
Kneco
Kneco

you keep bringing up "quality of hospitals", but what about the quality of education?? seeing how you attended a school that isn't even ranked among forbes' top 650 "quality" institutions in america... so does this mean that your perspective is of low quality? if there's high & low quality hospitals then there are certainly high & low quality schools right? the bottom line is this, the concept of high & low quality hospitals is just as bs as someone trying to discredit your medical degree arguing that your school is inadequate. bc you ALL are SUPPOSED to be taught the SAME exact information & abide by the SAME exact laws no matter what school, zip code, city, or any other bs defense you're proposing.

Πριν 4 ημέρες
YummyCarrot
YummyCarrot

I think that we are all taught the same things. But we aren't robots. Some people get 50% in their tests some get 90%. I'm sure it was the same in your class in whatever degree and at whatever level of education.

Πριν 3 ημέρες
Natalie Pumpelly
Natalie Pumpelly

Watch the ‘white males are better’ thing turn in to ‘colored women are better’

Πριν 4 ημέρες
Marinannn Pratannn
Marinannn Pratannn

Ur the best person ever

Πριν 4 ημέρες
S T
S T

Oh by far my favorite is how easy it is for men to be able to get the...ahem...wires cut, but if I go an ask my doctor about getting something done to my own personal reproductive organs; you’d think I was dooming the human race to extinction.

Πριν 4 ημέρες
YummyCarrot
YummyCarrot

Vasectomy is not even close in terms of risks and side effects compared to tubal ligation or salpingooophrectomy.

Πριν 4 ημέρες
A Diamond
A Diamond

What "hurts" is getting crap care due to bias. Also, your surprise at John Oliver being correct is -at best- silly. You are surprised they did their homework? As for "non-opiod medications" that is because these are over the counter like Ibuprofen, Tylenol or Aleve. Fine for minor short term aches, pains or fevers but useless when given for anything more serious than minor aches and pains or the occasional fever. Most people have these meds at home. There is no difference in access because there is no difference in the ability to walk across the street from the hospital to Walgreens and picking them up. This is the modern version of "Take two aspirin and call me in the morning." As for biological differences.. to hear a doctor use the word "races" is worrying. There are no "races" in any physical way. People may have individual differences but there is only one human race left on this planet, and we are all it. As for why do people in poorer clinics and hospitals have worse outcomes: because they aren't taken as seriously as they might in better facilities. My husband has memory issues, and got laughed at by a nurse while in the hospital. In a hospital that tends to better off people she would have been fired, maybe sued. Full stop.

Πριν 5 ημέρες
YummyCarrot
YummyCarrot

Prescribing ibuprofen IS the guideline for managing most pains though. And it's unlikely that Ibuprofen would be prescribed for chronic pain. There are so many other non opioid analgesics that is not aspirin or ibuprofen. Stronger NSAIDs are prescribed much more often and include those like naproxen and diclofenac. Calcium channel blocker analgesics and GABA modulators are used for chronic pain. And if you actually read the study, they talk about prescription of non opioid medication, so walking across to the pharmacy has absolutely nothing to do with it, because those who bought the medication on their own aren't included in the study... A doctor using the word "race" isn't worrying. There are many differences between races/ethnic groups and it vastly changes guidelines for medication. Black people are given Calcium channel blocker anti-hypertensives as opposed to ACE inhibitors for white male age under 55. Doesn't matter that he's using the word race. Doesn't matter what you colloquially call it. He's making a youtube video for people to understand, not writing a research paper.

Πριν 4 ημέρες
woodworker Royer
woodworker Royer

19:00 I had a biology teacher tell me that black people are less adapted to cold climates than white people. Their brains don't cycle the blood as many times as whites and they end up getting frostbite more quickly. That isn't racist, it's different. I think black people are great. But they ARE different in some ways than white people.

Πριν 5 ημέρες
Carla Lopes
Carla Lopes

Is the racial mortality gap closing because black people are living longer or because of the opioid crisis, white people are dying earlier? If it's the second, then it's not progress.

Πριν 5 ημέρες
Happygetsfit
Happygetsfit

I had find a female doctor jus to be heard. I mental health was so bad and the Dr. I was seeing was really bad. He told me that my period should be painful because they are a punishment for not being pregnant(I was 19 at the time) and that my depression was just because I wasn’t fulfilling gods duty. He also said that I was making up my knee pain because women don’t experience pain like that. I have a not only a waaaayyyyy better doctor now, but a female one.

Πριν 5 ημέρες
BeaveHolio
BeaveHolio

bad mental health is usually a symptom of being a feminist.

Πριν 7 ώρες
Charles Catt
Charles Catt

Why did i get a mcdonalds ad before this video...

Πριν 5 ημέρες
Spidergirl79
Spidergirl79

Sex is not assigned at birth, its OBSERVED.

Πριν 5 ημέρες
Gail Craig
Gail Craig

Love your vids, Dr. Mike! But....please....buy some decent fitting shirts! I get that you're nicely buff... but sleeves that cut into you because they're too tight & buttons that threaten to pop are quite distracting while watching, let alone in person at clinic/hospital. It's just gauche to brag/advertise your great physical condition by wearing clothes that are too tight...not professional. Keep up the great videos... Seriously appreciate your common sense approach to medicine!

Πριν 5 ημέρες
alhanoof abdulrahman
alhanoof abdulrahman

I couldn’t help my self, your couch looks really comfortable.

Πριν 5 ημέρες
Katelyn Ball
Katelyn Ball

It is even more of a struggle for women to get good healthcare when you go to doctors and tell them you have extreme pain and heavy bleeding and they don't believe you and throw ibuprofen at you to shut you up like that's gonna fix the issue. Or when they look at your record and see you've been in the hospital 3 times this month for excruciating pain and think you're just there for pain meds and ignore your complaints.

Πριν 5 ημέρες
YummyCarrot
YummyCarrot

@Katelyn Ball Sorry you had this experience really. I didn't know it took 14 years. I was just trying to explain it in simple terms the management of period cramps because I thought you would be interested to know, but it's definitely unacceptable that it took so long to find a diagnosis. However, the treatment for endometriosis is still NSAIDs analgesics first line followed by contraception. Many people have endometriosis and if the first and second line treatment adequately controls pain, then you just closely monitor for any changes and continue as it is. The fact that you were hospitalised three times for this makes it extremely unlikely that the doctors didn't take you seriously. They must have done pelvic imaging and blood tests. Depending on the size of the ectopic endometrial tissue, sometimes it is not possible to pick up on the imaging and the diagnosis has to come from history only which is difficult, and in cases where treatment doesn't change regardless of the diagnosis, it is often redundant to pursue that diagnosis as extra tests carry it's own risks. This is quaternary prevention, and it is really important when doctors treat patients because one of the pillars of practicing medicine is first do no harm. I do hope that there was a good resolution of your condition and that you're satisfied with your care under the current doctor. Very unfortunate you had so much trouble with this.

Πριν 5 ημέρες
Katelyn Ball
Katelyn Ball

@YummyCarrot I was mainly referencing the fact that it takes a woman with endometriosis close to 14 years to be taken seriously but k

Πριν 5 ημέρες
YummyCarrot
YummyCarrot

Sorry you feel mistreated. But the treatment for period pain is NSAIDs which includes things like Ibuprofen. A stronger pain killer is in no circumstance indicated for period pains. No good doctor will ever prescribe you other analgesics because it's against all guidelines.  The reason Ibuprofen is prescribed is because Ibuprofen specifically targets the source of menstrual pain. So while it is used as an over the counter drug for pain and inflammation in general, it's actually a specialized and targeted therapy for menstrual pain. Menorrhagia and dysmenrrhoea (Heavy flow and painful period respectively) may be a symptom of some other condition, and should be investigated further. Perhaps your doctor already did this, but in more than 90% of the time, it is a normal variant to have comparatively heavy and painful periods, especially if you don't have other accompanying symptoms that points towards another diagnosis. The doctor is right in prescribing Ibuprofen because that is the drug in the first line treatment for your condition, and is the best analgesic for that condition shown in every meta analysis. If NSAIDs fail to control the pain, the doctor will or should give you the option of using contraceptives. This prevents ovulation better than ibuprofen, and lessens the production of the endometrial lining. The oral combined pill works well for most people, but the coil is becoming more and more popular as it is once off procedure and it lasts 5 years. If you feel that your concerns aren't being taken seriously, I suggest switching doctors. I hope things go well.

Πριν 5 ημέρες
Natalia Antunes
Natalia Antunes

The thing about maternal mortality though, while I understand this point of view, the way things are done in US are brutal. I’ve seen all kinds risk pregnancies being forced into natural deliveries, when the safest option would be a C-section. I’ve seen babies and mothers dying because of that, and I simply don’t understand why US loves forcing natural deliveries so much.

Πριν 5 ημέρες
tomjanbart
tomjanbart

So basically John Oliver is really terrible at reading the original documents. Quoting correlation like it is causation. And secondly the USA should really fix their health care. "Developed" country 🤣

Πριν 5 ημέρες
Diana Hickman
Diana Hickman

This is true about treating women differently than men. I went to the doctor for swelling in my hands and feet...after a ton of tests they said I had "inflammation" and they didn't know why... no treatments, nothing... Just "drink more water" and "maybe it will go away"... I can barely walk now because my ankles hurt so bad, but when I talk about it with the PA, I get "oh it's inflammation, just drink water." Somehow I think it's more than "just inflammation." I ended up giving up...

Πριν 6 ημέρες
YummyCarrot
YummyCarrot

Don't give up Diana. Sorry if you felt mistreated by doctors, and I'm not going to make a guess since I don't know your situation. But please also understand that medicine isn't easy. Doctors can get it wrong, and sometimes they just genuinely don't know what is going on. If it is indeed causing you that much pain, I suggest going to a specialist. There is also no way a doctor sent you away with just drink water if you have such terrible pain. they would do lab tests to look for a cause, because so many things can cause inflammation. Find a new Family doctor and tell them your worries. Hope you get it sorted out, best of luck.

Πριν 5 ημέρες
ra1nb0wb00tay
ra1nb0wb00tay

I hate that I am ALWAYS TOLD to bring a man with me because then i will be taken more seriously (i have chronic illnesses where i am undiagnosed right now and am being shuffled around from dr to dr) *also..I'm trans and that just throws a whole other wrench into things (no I'm not taking hormones or having surgery for anything to have changed or affected any of my symptoms)

Πριν 6 ημέρες
Yuu Chang
Yuu Chang

I love and trust John Oliver's videos, so watching this was really interesting! I think you really did your research well and made some good points!

Πριν 6 ημέρες
Jj Smith
Jj Smith

20:20 So what? I'm homeless so I can't get an opioid to treat my pain? That's some socioeconomic bias right there.

Πριν 6 ημέρες
Christine Shell
Christine Shell

My friend last year had a stroke and had to fight to get the police and EMT to check her for a stroke. They wanted to arrest her for suspected drug use after she called 911 shortly after backing out of her driveway and into her mailbox. She told them she thought she was having a stroke. They wasted precious time arguing that her slurred speech and other symptoms were drug related while she demanded they test her for a stroke.

Πριν 6 ημέρες
Christine Shell
Christine Shell

Read this article. Bias against women is life- threatening. https://www.yahoo.com/lifestyle/heart-attack-mother-driving-car-150124006.html

Πριν 6 ημέρες
t temp
t temp

I appreciate you doing the research and defending your profession, but some of the things you said just sounded like another white male going "well actually..."

Πριν 6 ημέρες
Heleen Wolf
Heleen Wolf

Just a moment of silence for all the woman with endomtrioses

Πριν 7 ημέρες
Samantha Murphy-Keller
Samantha Murphy-Keller

I just want to know why this was ever happening in the first place? 🤔 Like, if doctors are supposed to be so educated and unbiased - why did discrepancies like this EVER happen? 🤷🏽‍♀️ Shouldn’t they have been treating everyone perfectly equally?? I don’t know, I think when an absolutely unacceptable incident like the one with that woman who was experiencing unbearable pain and the moronic “doctor” wouldn’t take her seriously, he should be fired immediately. He doesn’t deserve to work in medicine.

Πριν 7 ημέρες
Kira Brighton
Kira Brighton

I'd love it if you could talk about the issues with a past (and sometimes present) lack of research in female predominant conditions like fibromyalgia!

Πριν 7 ημέρες
Ischys Syrra
Ischys Syrra

You say you wanna talk about why these biases exist within healthcare, but you do in a way excuse the racism and sexism by only concluding it's because of socioeconomic differences. These differences are merely a symptom of the racism and sexism ingrained in society.

Πριν 8 ημέρες
Ischys Syrra
Ischys Syrra

It's easy for a white male to say "remember, we're making progress" when the healthcare system and it's biased people has ruined so many lives. Mine included. Remember that.

Πριν 8 ημέρες
Dr. Jeango
Dr. Jeango

If research is not powered to have a balanced population ( meaning similar amounts of male and females), it is not a good enough research publication in general. That would be a weakness of at least a cancer drug study in the current era (unless we are talking obviously about prostate or penile cancer, or uterine, vulvar, cervix and ovarian cancer respectively in men or women). I am a cancer doctor and most of the current studies or for the past 2 decades, balancing the populations is paramount to get results that can be apply to more people in diseases that affect both genders, however the incidence of certain groups of diseases vary sometimes between male and female or even between races. Also, in certain diseases are simply hard to enroll patients, example, men can have breast cancer too but is about a 1% of the patients for obvious reasons and we have to extrapolate all the results from all the breast cancer studies to men because otherwise the studies could not be done or ever published. I agree with Dr. Mike that we are trained to not make recommendation or decide on what our patients get based on their race or gender, but based on their symptoms and objective data and the uniqueness of each patient. We are trained to treat without bias, and with respect and compassion. I believe that every doctor should do the same.

Πριν 8 ημέρες
Sam Sileno
Sam Sileno

I would argue that some of the highest rated, quality hospitals in the country are located in low income, urban centers with a high proportion of patients of color. Take a look at Johns Hopkins in Baltimore and Tulane in New Orleans as examples.

Πριν 8 ημέρες
Julien Kurtis
Julien Kurtis

No one should go into medicine to make money. A person should have a love of healing & humanity. That is my opinion

Πριν 8 ημέρες
Lupinequeen13
Lupinequeen13

I'd be curious to see how a country with universal health care like Canada compares. Because the government pays for everything (or almost everything), hospitals can treat patients without worrying as much about their income. I wonder if that changes things?

Πριν 8 ημέρες
woo wooo
woo wooo

When you say; because women are experiencing these atypical symptoms, that's the part that's attributing bias. - the moment we state that the symptoms of half the population are atypical you're already establishing with the way you think about this topic that women have unusual symptoms and that's why doctors don't register it often enough. Just thinking atypical vs typical for women is generating subconcious bias that affects how doctors look at patients and think about treatment. You're absolutely right that more awareness needs to be raised about the differences in how women and men present symptoms differently to close the gap. But subconcious bias, isn't about active discrimination its about missing how we think about things. And thinking about women's symptoms as atypical vs men's is the part of the bias' . This isn't an attack, but food for thought - the way we think about innocuous words like atypical as it relates to sex, when atypical is more often than not typical for 50% of your patients.

Πριν 8 ημέρες
YummyCarrot
YummyCarrot

Just to clarify this: Typical and Atypical refers to constellation of symptoms that are more and less common respectively and has nothing to do with sex or race. To simplify it, typical = chest pain, atypical = stomach ache. The vast majority of women still present typically when they have a heart attack. Men can also present atypically i.e. theyre having a heart attack but they complain of stomach ache. However more women presents atypically than men. It has nothing to do with men being default or anything to do with gender/race and women still present typically in most situations. It's to do with how common something is. There are other uses of these said words in Medicine and differs depending on the condition you're talking about, but none of them are gendered at all.

Πριν 5 ημέρες

Επόμενο

Filibuster: Last Week Tonight with John Oliver

19:07

Filibuster: Last Week Tonight with John Oliver

LastWeekTonight

προβολές 3

Types of Basketball Players

10:17

Types of Basketball Players

loveliveserve

προβολές 870 026

Shia LaBeouf Sheds a Tear While Eating Spicy Wings | Hot Ones

29:09

Bias In Medicine: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

22:38

Boris Johnson: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

22:03

Prison Labor: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

18:09

Alex Jones: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

22:22

Everest: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

22:03

Everest: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

LastWeekTonight

προβολές 6

Facebook: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

19:41

Last Week Tonight with John Oliver (09/08/2019) HBO

31:15

John Oliver Has Trouble Describing What Gives Him Hope

2:35

John Oliver Has Trouble Describing What Gives Him Hope

The Late Show with Stephen Colbert

προβολές 692

Last Week Tonight with John Oliver (09/15/2019) HBO

32:58

Putin: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

20:06

Putin: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

LastWeekTonight

προβολές 15

Russell Crowe Named a Koala Chlamydia Ward After John Oliver

5:08

Russell Crowe Named a Koala Chlamydia Ward After John Oliver

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

προβολές 810

The Most American Thing That’s Ever Happened - John Oliver

5:48

The Most American Thing That’s Ever Happened - John Oliver

Comedy Central Stand-Up

προβολές 1

Introducing iPhone 11 Pro - Apple

3:02

Introducing iPhone 11 Pro - Apple

Apple

προβολές 26 114 632

ΑΝΑΣΤΕΝΑΞΑΝ ΤΑ ΒΟΥΝΑ! | TechItSerious Vlog

27:27

Liar

3:28

Liar

Camila Cabello - Topic

προβολές 7 286 482

Μακιγιάζ & Tips Για Επιδερμίδες 60+ (Στη Μαμά Μου)

6:00

Μακιγιάζ & Tips Για Επιδερμίδες 60+ (Στη Μαμά Μου)

Κλαίρη Δημοπούλου

προβολές 27 919

Να και κάτι πολύ φρέσκο στον ήχο!

10:42

Να και κάτι πολύ φρέσκο στον ήχο!

InFeRnoBraVeHeart

προβολές 69 906