THE MINDSET OF HIGH ACHIEVERS - Powerful Motivational Video for Success

 • Δημοσιεύτηκε στις Πριν 4 μήνες

  MotivationHubMotivationHub

  διάρκεια: 10:44

  THE MINDSET OF HIGH ACHIEVERS: Eye Opening Advice from Grant Cardone, Gary Vaynerchuk, Robert Kiyosaki Will Change Your Life! (I'm Speechless!)
  Subscribe for new Motivational Speeches and videos from the greatest minds every day: bit.ly/SubscribeHub
  -------------------------------------------------------------------
  Special thanks to London Real, subscribe to them for more people worth watching: grfilms.net/us/LondonRealTV
  If you know someone who could use this video, share it with them!
  -------------------------------------------------------------------
  ►Speakers:
  Grant Cardone
  grfilms.net/us/GrantCardone
  instagram.com/grantcardone/
  grantcardone.com/
  Robert Kiyosaki
  twitter.com/theRealKiyosaki
  www.richdad.com/
  Gary Vaynerchuk
  GRfilms: grfilms.net/us/GaryVaynerchuk
  2nd GRfilms: grfilms.net/us/askgaryvee
  Instagram: instagram.com/garyvee
  Facebook: facebook.com/gary
  Soundcloud: soundcloud.com/garyvee/
  Twitter: twitter.com/garyvee
  Website: garyvaynerchuk.com
  Andreas Antonopoulos
  ►Music by Audiojungle
  ►Video footage: For all video footage used, please see the credits at the end of the video. All video footage licensed under CC-By 3.0 and are derivative works.
  If you struggle and have a hard time, consider taking an online therapy session with our partner BetterHelp: bit.ly/TryOnlineTherapyMotivationHub
  Help us caption & translate this video!
  amara.org/v/qEce/

SDTat 2
SDTat 2

@2:16 - That is the complete opposite of Dave Ramsey theory huh. 😂

Πριν 11 ώρες
philaell
philaell

I think the word choices and condescending tone makes struggling people angry about hearing things like this. It's not that your poor, it's lack of financial education is the issue. Robert Kiosaka's book talks about how they need to teach finance in schools before college. Knowing how money works has been amazing for me to not fall into the common financial pitfalls. I think that is what prevents most people from being successful.

Πριν 18 ώρες
Alex Atom
Alex Atom

GOOD

Πριν 19 ώρες
TWDT Knox
TWDT Knox

4:15 💯💯💯

Πριν ημέρα
Oscar Sanchez
Oscar Sanchez

$$$$$$$$$$$$$$$!$$$!!!!

Πριν ημέρα
Simone
Simone

I have lost 10:43 minutes of my life

Πριν ημέρα
Barry McKeown
Barry McKeown

love that quote from Garg V.......................as a 40 year i dont even feel like i have started

Πριν 2 ημέρες
Christian Dawson
Christian Dawson

“It comes down genetically” is the biggest load of shit. Why poor people stay poor is just their own considerations on their identity. They’re own opinion of who they are. Those pro sports players who lost all their money, lost it because they didn’t back up the increase in money with a change in their own estimation of their identity that they’re a poor person.

Πριν 2 ημέρες
Sanky Sankey
Sanky Sankey

Thank you so much for your words about age 🤩 I’m 46 now. But even though I’ve been really sick for 2 years now 😏 still feel younger now then when I was 29 and had my 30 year crisis 😂 I thought my life was over... working my as of with two different companies 80 hours a week 🙈 and two small children. Priorities 👌 so I’ll be watching you 🤩👌

Πριν 3 ημέρες
Wolfgang Amadeus
Wolfgang Amadeus

Let me break it to you in simple words: You are legally a debtor and chattel (property) owned by a hidden creditor. there is a hidden lien on everything transacted by or with a Federal Reserve note. The hidden creditor (international banker's) owns everything, including you. Everybody have been living within an illusion, believing that you are free, but in reality you are owned.

Πριν 3 ημέρες
SG F
SG F

I just don't get Grant Cardone's analogy about going to Disneyland and not buying the hotel. You only need it for one week. Your house you need for the rest of your life and is about same cost as renting. At the end of the period you own the house and it often has appreciated. Renting, you have nothing.

Πριν 3 ημέρες
Weekend Warrior
Weekend Warrior

Seems strange that the more i pursue the rich man mindset. And soak the truth of how to be rich. I feel more and more outplace with my current surroundings and am getting more frustrated with my family. Cause I didnt have all this negativity when i was mediocre. All of sudden i start soaking up these youtube videos. And feels like magic I'm shaking hand's with and meeting millionares learning how they talk, how they walk. How they dress. But on the weird side.I'm catching alot of bad vibes and negativity.Most immeadite family doesnt support my career choice.And when i say i want to he rich they laugh and say thatll never happen. And that makes me want to do it more to prove them wrong because i've decided I want more from life than just a ho hum meep life style. Why is it I'm hitting more negativity going upstream? Then swimming with the rest of the fish?

Πριν 3 ημέρες
Andrey Doichinov
Andrey Doichinov

Do you like blue glasses ?

Πριν 3 ημέρες
Josiah
Josiah

ever since watching this video, i grossed 15 trillion dollars

Πριν 4 ημέρες
Elizabeth Lassiter
Elizabeth Lassiter

Holy fuck I have so much to do

Πριν 4 ημέρες
Laura Benigno
Laura Benigno

Love this. Thank you for posting 🌟

Πριν 4 ημέρες
New Public Speaker
New Public Speaker

This is awesome, I love it! TY

Πριν 4 ημέρες
NYCTony G
NYCTony G

Why on earth would I want to "keep renting"? If one can avoid that then do it because renting a space to live and having nothing to show for it is a poor investment. Obviously if that's your only alternative then by all means rent. Poverty isn't taught, that's a load of crap. "If you're poor, your always going to be poor". He needs to repeat that scam to sell more of his books. His first book rich dad poor dad was good. The best thing I learned from that book was what he wrote " keep your day job and invest in real estste". He's a good marketer, never had two fathers, never had a poor dad, never had a poor dad, it's a metaphor and a lot of people ate that up. In the beginning of the 19th century aside from petroleum, the robber barons, they all invested in real estate and made even more money. That's where the real money is. Research it for yourself. Their crap, " poor people don't make mistakes, that's why they're poor", he's promoting his book, that's it. Of course those of us, including myself who don't have weatlh have made mistakes and failed. Why? Because if you don't fail you haven't tried. If you haven't tried you haven't made mistakes!! It goes hand in hand. I could get really lucky and on my first attempt do very well, which is rare or I could keep trying, keep tweeking until I find an avenue that can create some sort of financial stability. My Lord and Savior Jesus Christ leads me, and for those that don't like it, get over it. God bless, keep grinding, keep reading, keep trying.

Πριν 4 ημέρες
B3burner
B3burner

Is that Richard Rawlings in the thumbnail?

Πριν 5 ημέρες
jetetarro
jetetarro

Except the rich do blame the government 😂

Πριν 5 ημέρες
AdagioPhoenix
AdagioPhoenix

Passed down genetically? I disagree completely. My father couldn't afford shoes growing up. And I have this unrelenting pursuit to wealth and well on my way.

Πριν 5 ημέρες
Katie Wenta
Katie Wenta

“...it’s passed down genetically...” what on earth. I was with it til that comment....

Πριν 6 ημέρες
Aaron Johnson
Aaron Johnson

That's what they talked about. People get mad and don't want to listen. It's easier to ignore trials and hurdles and blame others than to change your mindset.

Πριν 4 ημέρες
Laura Benigno
Laura Benigno

Yeah, I threw out that part and listened to the rest.

Πριν 4 ημέρες
Surf Team
Surf Team

Lol. When dude said MTV, I had to check the date of this video to see if it was made 25 years ago lol. Who still watches mtv??!!!

Πριν 6 ημέρες
poo bum
poo bum

its the way its meant to be ! - otherwise the rest of us cant keep getting rich !!

Πριν 7 ημέρες
SeekChange
SeekChange

The renting thing will not work for me especially here in Morocco, salaries are so low and rent is so high , so owning a house actually is an investment because you won’t be spending that much money on something that is not yours , at least if you own a house you can put it on airbnb later or sell !

Πριν 8 ημέρες
Brian Stone
Brian Stone

Taking advantage of as many people as possible, basically.

Πριν 8 ημέρες
Rasha Alseleni
Rasha Alseleni

Great video. Its hard moving around all the time. I miss being stable

Πριν 8 ημέρες
John
John

"A house does not make you money" Not the house you're living in...

Πριν 8 ημέρες
Lessons In Life
Lessons In Life

Live within your rules and regulations. Set limits to what you can do. When interacting with other people, be bold enough to share the value of respecting each other’s boundaries and personal business. Setting the rules within which you should live and enjoy your life to the fullest is the ultimate test of humanity.

Πριν 8 ημέρες
Empire Consulting
Empire Consulting

It's great to see value being given without a cost. Thank you. There is a great programme which is FREE that I would like to share with your viewers for speakers, coaches and consultants who want to build their brand online. www.expertbusinessblueprint.co.uk

Πριν 9 ημέρες
Chris Burnsed
Chris Burnsed

Kyosaki is a moron. I grew up poor and by 11 years old said to myself this is bullshit. By age 29 I had a net worth of 73 million. Don’t listen to these cock suckers in this video.

Πριν 9 ημέρες
Octavian Gogea
Octavian Gogea

"...and you can't do that if you're broke!" (Grant Cardone)

Πριν 10 ημέρες
Abhishek Kumar
Abhishek Kumar

Hey you scrolling down the comments you're going to be very successful and blessed. Copy paste if you are doing the same! You will be more blessed while doing so.

Πριν 10 ημέρες
LostOne
LostOne

Cardone is wrong. He is a smart guy, but he is wrong on this! Look up where Buffet lives and for how long! Robert Kiyosaki is someone worth listening to!

Πριν 11 ημέρες
TheJus2121
TheJus2121

What a load of crap, put your money in rent instead of buying a house? This might be the worst financial advice I have ever heard

Πριν 11 ημέρες
Hudson Akpama
Hudson Akpama

It's a mater piece, I kinda watch it over and over again...

Πριν 12 ημέρες
Emmanuel Manana
Emmanuel Manana

your mindset is key. the poor think poor the rich think rich.

Πριν 12 ημέρες
alex dornelli
alex dornelli

more bullshit. people who earn lots of money, HAVE MONEY TO RISK, and thats the difference, the can AFFORD to take chances, but the average person is ruined by one single mistake, and btw, that Kiyosaki guy is a FRAUD!!!

Πριν 12 ημέρες
Angel Puente
Angel Puente

Every socialist democrat should listen to this. They have” poor mans soul.”

Πριν 12 ημέρες
Dave Cirlclux
Dave Cirlclux

10:09 what sort of name is Antonopoulos

Πριν 12 ημέρες
Diana Nolan
Diana Nolan

Not every one can have a business, whi would be there employers. Even if you are a owner your employees build your business, and you should be fair and pay your employees a good wage. Instead we have business owner that pay there employees less than 1% of what they profit.. greed has its place.. I get it.. I respect this so called achievements and success.

Πριν 12 ημέρες
Negrodamus
Negrodamus

Can anyone convince me why I should want to be rich?

Πριν 13 ημέρες
Imaadh Uzair
Imaadh Uzair

no. you don't need to be.

Πριν 11 ημέρες
Roberto Ruiz
Roberto Ruiz

Great video and great channel, you´ve changed my life. "Change your life. Chase your dreams"

Πριν 13 ημέρες
Eric Jones
Eric Jones

Some Jewels in here... a lot of bullshit. No different from Joel Olsten or the Pimp Preachers out there. I almost spit up my coffee hearing this man say being poor is “passed down genetically” with a straight face lol. That’s hilarious. These people are pimps. Nothing more nothing less. Pimps say a lot of stuff that sounds good too! Loads of propaganda here.

Πριν 13 ημέρες
Evangeline k
Evangeline k

How did Warren Buffett ? Do it I don't wanna hustle grind or too overwork I did that but no results , they all in NWO

Πριν 14 ημέρες
Home Business University
Home Business University

“Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like its heaven on earth. ” -Mark Twain

Πριν 14 ημέρες
Paul Lesieur
Paul Lesieur

Appreciate Video clip! Excuse me for butting in, I would love your initial thoughts. Have you heard the talk about - Biyiam Biyameron Solution (google it)? It is a good exclusive product for learning how to easily get the success of your life of your dreams minus the normal expense. Ive heard some interesting things about it and my mate got great results with it.

Πριν 11 ημέρες
Keith Carey
Keith Carey

Awesome advice from a few crazy successful businessmen!

Πριν 15 ημέρες
bizzybumblebeez
bizzybumblebeez

I LOVE THIS VIDEO CLIP!!!! powerful advice to change your life. Thank you for sharing this 💖

Πριν 15 ημέρες
krishna prakash
krishna prakash

Hey caught that line when I was 25 where I was , oh 👍 this I was at Durg Session court, fighting for the cases District Cooperative bank Durg and Chhattisgarh Grameen Bank for the per case standing and Vehicles running after me . Just think about it, @ 16 leaving home @19 self actualised,@ 21 learning principles of law . Now pushing up with 😍😘💓 encouragement. Awesome GENUINELY.

Πριν 16 ημέρες
nivesknight
nivesknight

I want and need money. You can give it to me! Or I will get it myself.

Πριν 16 ημέρες
Trevor Page
Trevor Page

EXACTLY! It's about Wealth CONSCIOUSNESS...

Πριν 16 ημέρες
DIY Solar Homestead
DIY Solar Homestead

I love to hear these videos these videos while working on projects.

Πριν 16 ημέρες
tiggermatty
tiggermatty

I don't agree with the rental part of it. If you are smart, and buy a good investment, fix it up, and turn it into a rental property, there is nothing wrong with buying a home, land etc. Most places in the U.S are much more expensive to rent a place than to pay mortgage. You on an average in a growing city, can save minimum 400 dollars a month by buying instead of renting. Renting is usually much more higher. Some people are buying unincorporated land, and going off grid. It's not that hard to do. If you have a few acres to build on, some things you can avoid, like sewer if you have compost toilets. Grey water from showering and washing dishes are excellent for plants. If you have a compost toilet (sounds gross but you can use your poo for compost in about six months) Rain water barrels with rain catching gutter systems can eliminate water hook ups if you live somewhere that has a decent amount of rain. A payment on a well plan will be cheaper than water bills monthly usually. There are plenty of youtube videos on how to set up solar panels and produce enough energy to power a home. Buying a home in an HOA that is overpriced (for example: 200,000 home in a neighborhood that the average house sells for 185,000) Is a bad investment. But buying land, putting 40,000 into an expense free living space, well, not so stupid.

Πριν 16 ημέρες
SÜLTÃÑ ŠĀÏD
SÜLTÃÑ ŠĀÏD

Fam stop scrolling and get off YouTube and go get that goal what u are after!

Πριν 17 ημέρες
Jim Bklyn
Jim Bklyn

House is the oldest investment that saved middle class til banks destroyed housing market. Then crushed stock markets. Best to never put all your eggs in one basket. The Wizard of OZ will be back to rob again and joe six pack won't know what hit him.

Πριν 17 ημέρες
nattybrains
nattybrains

I am thankful for such an insightful video that raises not just denegrades like myself wanting to move up and into the business world but also icons...i hope moving forward, we get more statues of businessmen like we do acads and politicians.

Πριν 17 ημέρες
Ecom Boss
Ecom Boss

Grant helped me succeed with my Facebook ads! He is the man!!

Πριν 18 ημέρες
Finding Purpose
Finding Purpose

The issue is that most people complain with no intention of fixing it. Because they don’t actually want to. I complain only in my mind, and then I immediately seek to fix it.

Πριν 18 ημέρες
TGDxDrakoon
TGDxDrakoon

The one the guy said in the video was in my eyes crap.

Πριν 20 ημέρες
MuahMan
MuahMan

It's all about connections and relationships. Build them and hold on to them. Don't burn bridges. All lessons I've learned the hard way.

Πριν 21 ημέρα

Επόμενο

FOCUS - Best Motivational Video 2019

10:01

FOCUS - Best Motivational Video 2019

MotivationHub

προβολές 141

One of the Greatest Speeches Ever | Jeff Bezos

10:07

One of the Greatest Speeches Ever | Jeff Bezos

MotivationHub

προβολές 2

One of the Greatest Speeches Ever | Ray Lewis

13:59

One of the Greatest Speeches Ever | Ray Lewis

MotivationHub

προβολές 1

LIVE YOUR DREAMS - New Motivational Video Compilation

29:02

Η Βίκυ Καγιά στην Ελένη (05/11/19)

25:09

Η Βίκυ Καγιά στην Ελένη (05/11/19)

FansOfEleniMenegaki

προβολές 150 168

GNTM: Βασανιζόμαστε 👠 | GirlsNextDoor

27:07

GNTM: Βασανιζόμαστε 👠 | GirlsNextDoor

GirlsNextDoor

προβολές 19 372

FULL FACE/ ONE BRAND: PRIMARK | FT. JUL BEAUTYLEAKS

38:01

FULL FACE/ ONE BRAND: PRIMARK | FT. JUL BEAUTYLEAKS

Gio Dreveli

προβολές 60 813

Το δέμα παραδόθηκε...

3:02

Το δέμα παραδόθηκε...

Unboxholics

προβολές 104 697

iLLEOo - BLOCK prod. NIGHTGRIND x DREIMUSIC

2:25

iLLEOo - BLOCK prod. NIGHTGRIND x DREIMUSIC

iLLEOo

προβολές 654 566