US China Trade War Explained -Who Needs Who?

 • Δημοσιεύτηκε στις Πριν 4 μήνες

  ValuetainmentValuetainment

  διάρκεια: 17:50

  Patrick Bet-David breaks down the US Trade War with China and what you can do about it. Don't forget to subscribe.
  Recommended Videos:
  How to Prepare for the next market crash: grfilms.net/v-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-PUB3pFA_RBA.html
  About Valuetainment:
  Founded in 2012 by Patrick Bet-David, our goal is to impact entrepreneurs around the world through value and entertainment. We are the #1 channel for entrepreneurs because of the best interviews, best how to videos, best case studies and because we defend capitalism and educate entrepreneurs.
  To reach the Valuetainment team you can email: info@valuetainment.com
  Follow Patrick on social media:
  Website: www.patrickbetdavid.com
  Snapchat: betdavid19
  Facebook:facebook.com/PatrickBetDavid.Valuetainment/
  Instagram:instagram.com/patrickbetdavid/
  Twitter:twitter.com/patrickbetdavid
  Linkedin:www.linkedin.com/in/patrick-bet-david-3731553

Kamel Kadri
Kamel Kadri

Says we're in war all poeple care about is CIA investing in Facebook, its like saying there's a nuclear missile coming to hit your town all you care about is hmm its gonna be cloudy, WAKE UP

Πριν ώρα
JONATAN BARRANG
JONATAN BARRANG

May God bless USA to win it

Πριν 2 ώρες
xinyue shang
xinyue shang

this is ridiculously BS on gov control, trade secret /IP, and freedom of speech. Have you been to China? Have you done business in/with China? So irresponsible to give those misleading information and talks. Please do some legit research and study about China and it's culture and history before you BS here!

Πριν 17 ώρες
Byron Soler
Byron Soler

China has the most leverage.. we need them more than need us

Πριν 21 ώρα
Edvin Saletovic
Edvin Saletovic

a very good interview to watch after you are done here China vs. the U.S. - Trade War to Cold War? (w/ Kyle Bass and Gen. Robert Spalding)

Πριν ημέρα
Walter Chernicki
Walter Chernicki

Cmon tell truth how we got there

Πριν ημέρα
Walter Chernicki
Walter Chernicki

Dude your rap should discuss how and when. Afraid to rip dems. Thought he was tougher he's not

Πριν ημέρα
andoverite
andoverite

Bullshit!

Πριν ημέρα
Zhongyang Lu
Zhongyang Lu

Can we found another way? We have so many smart people. In the end, we can only solve the problem through zero-sum game? You know, just stand there, you give me a punch, I will give you a punch, and then see who will fall first, this is obviously a silly behavior.

Πριν ημέρα
mann bansal
mann bansal

Speahk slowww

Πριν ημέρα
Tom Chen
Tom Chen

What a bunch of bullshit. China was and is one of the foremost idea leaders in the world.

Πριν ημέρα
SOG Dre
SOG Dre

Trump is protecting religious freedom and trump is handling the finances. Once trump leaves office and because America is turning from God watch America drop like a fly if we don't turn.

Πριν 2 ημέρες
Emo And Proud
Emo And Proud

I hope China annihilates USA in the trade war.

Πριν 2 ημέρες
Chris Albano
Chris Albano

China got the whole eastern continents in its hands. US is all talk when forming relationships with its allies, while China talks with money and that's all that matters. Too many countries are indebted to China and soon it will create a new world, one that is independent from western world. HK and Taiwan becoming china, Philippines aligning their alliance to China, Highways that give trade to both India and China, Australia trade to China. The US got to stick out for their boy Japan and other SEA countries like South Korea if they want to disrupt China's dominance.

Πριν 2 ημέρες
Kamel Kadri
Kamel Kadri

Algeria is now China's Bt!tch, How many people you think are aware or awake to that fact 0.00000000000000001% the rest are cheering for china as it's Raping us, up infront of our eyes

Πριν ώρα
Florian Pollard
Florian Pollard

I'm afraid this is way to easily put. These numbers explain only superficial things. Politics in China allow them to be very creative in replacing their dependency on the US. I'm afraid that the US is at a disadvantage. When both powers don't bend the US lacks China's ability to replace the others imports, while Tech that US produces is easily found in other countries.

Πριν 2 ημέρες
Ralph Bantivoglio
Ralph Bantivoglio

US will win that fight all day long

Πριν 2 ημέρες
Rara Zap
Rara Zap

What is this guy saying?! Hahaha

Πριν 2 ημέρες
Jeff Chandler
Jeff Chandler

I wish you could have pointed out some of the ways China has suffered in the trade Wars. All indications are that their economy is way off and if they have taken it on the chin much worse than the US. Even Top China professors predicted the trade War would be much harder on China. Can you elaborate on that?

Πριν 2 ημέρες
OdavidS
OdavidS

Why trade war? - bc we just found out China doesn't play fair. China wants to keep snaking around and we are like: "nope". There are many politicians connected to China's economy. [it's scary and you should research this] Who needs who? - we both need each other. Who will lose in this trade war? China. Although the US will lose jobs and money, China has billions of lower-class ppl in factories. We need this trade-war. Although we might lose money and jobs, the CCP is very dangerous for our future. It's not about jealousy, hate or discrimination. It's about their mentality. They are supremacists and that ain't good. oh, and they are also totalitarian.

Πριν 3 ημέρες
RuralMoney.com
RuralMoney.com

Excellent economics video. Factual. Plenty of belt and road world domination... (power) inundatiing American's with exported stuff. Enough with the latter! Betting on our buying power is like betting on tourism. It's unsustainable in the long run. India has good cause not to open their whole market, yet they're in ours, too. China and the rest of the world are only doing what we allowed Japan to do for over 80 years. As a result, they want economic revenge!? Every US citizen is responsible for world trade. Yet, we are the most despised. Why should we bear this negative WT burden alone while communist China use our capitalist system for their geopolitical and economic expediency?

Πριν 3 ημέρες
K M
K M

We're going to win if we're stop pumping money to UN, and other so called "allies" to reinvesting to ourselves then survive the longest out of this trade war.

Πριν 3 ημέρες
Ramon Ng
Ramon Ng

You ask who needs who..China was already a world power 2,300 years ago..with over 5,000 years of history..waaay before there was an idea of a USA

Πριν 3 ημέρες
Chris White
Chris White

Everyone and thing is the enemy to the elite. The day humanity emerges is the day we all heal and oust the elite. They need us we don't need them. I'll see y'all on the other side.

Πριν 3 ημέρες
Nilton Dos Santos
Nilton Dos Santos

My opion no longer China will be win the World Trade....cause China have good exemple to their to doing easy Business and Produce New Billionaires.....

Πριν 3 ημέρες
Nilton Dos Santos
Nilton Dos Santos

That,Right Brooo....👏👏👏...Balance of Exports&Imports Volume.....

Πριν 3 ημέρες
Kathy Zhao
Kathy Zhao

I'm curious who funded this guy. Thanks god he mentioned cheap labors in China. The workers are very cheap. They suffered a lot and get paid very little. They work for international enterprise owners who set up factories in China and import "Chinese goods" to sell in the US. That's part story of the numbers.

Πριν 3 ημέρες
cassanoa
cassanoa

the customer is always right - America has the BEST customers - born consumers - trump understands that good consumers are a national asset that can be leveraged - the real question is - " if Trump succeeds in beating china down - what will china do then ? "

Πριν 4 ημέρες
cassanoa
cassanoa

so basically china wants everyone to subvert themselves so china can replace them - Trump understands this and says no way - Trump 2020 !

Πριν 4 ημέρες
jPatronMusic
jPatronMusic

I’m going to shoot my self if I hear that “ I’m in my super sick car I’m in my super sick mansion oh wait I’m an in alley in Pittsburgh” comercial one more time.

Πριν 4 ημέρες
Cheetah Mum
Cheetah Mum

US is the country led everyone into the whole globalisation, when they thought that would benefit US, but now they realised it helped China to develop, they no longer happy.

Πριν 4 ημέρες
Florian Pollard
Florian Pollard

Just not true. How did they lead the world into globalization if all the means of globalising came from Europe. Europe lead the US into industry and industry drives globalisation

Πριν 2 ημέρες
Yang Kexin
Yang Kexin

A lot of information was phrased in a misleading way. We kinda getting over it.

Πριν 4 ημέρες
Evaldo Carvalho Carvalho
Evaldo Carvalho Carvalho

and the winner is: china!

Πριν 4 ημέρες
EM Newman
EM Newman

Propaganda much?

Πριν 5 ημέρες
Coolbread Rye
Coolbread Rye

Chinese workforce is getting more expensive and the chinese government could confiscate your technology or your assets. In the US you have Mexico which is getting superb access to natural gas, a biproduct of the american shale industry (research pipelines going from the US to Mexico) meanwhile their workforce is cheaper and better educated and their consumer market is going to grow a ton given their demographics. Mexico is the future for US manufacturing abroad, not China.

Πριν 5 ημέρες
Hanuman Tork
Hanuman Tork

We didn’t give them that much money! We buy more & eat more than the Chinese.

Πριν 5 ημέρες
Hasan Kachal
Hasan Kachal

here is another idiot out there justifying Trump"s stupidities.

Πριν 5 ημέρες
Mars Smith
Mars Smith

liberals are traitor

Πριν 3 ημέρες
Zeek M
Zeek M

Yeah what ever we did to help China wound up being war on the U.S.

Πριν 5 ημέρες
henry chuah
henry chuah

China don't need USA.for sure.

Πριν 6 ημέρες
john gr
john gr

too many speculations for attracting attention.

Πριν 6 ημέρες
Nouman Naeem
Nouman Naeem

Pulling soldiers back from Syria-Afghanistan and to put tariffs on chinese products to make America’s economy great again. So that our focus will be on countering BRI. Because this project and its outcomes for Chinese government, from different countries can make China 🇨🇳 Super Economic Power.

Πριν 6 ημέρες
Michael Li
Michael Li

How come tariff placed on China hurting other countries?

Πριν 6 ημέρες
An Alien from outer space
An Alien from outer space

China products are cheap made with cheap labor and materials, salesmen want to sell you a phone that breaks within few months not years, mops that lasts days not months, shoes lasts for 3 months not year, you getting the picture? Why selling products that built to last, while you can sell products that breaks faster. Also tariff place burden on consumers, since companies will pass some of the costs to them. Market is based on speculation and investors sentiment.

Πριν 5 ημέρες
Wiznuke
Wiznuke

lmao, a cluesless video by a clueless moron who does not understand how the chinese mindset works, perhaps u should stick to the western way of thinking, and to talk about the huge debt that china holds, imo it's a weapon which china could exercise and threaten the us, to gain leverage, but the us has nothing... if china decides to sell the debt lmao cant imagine the mad rush from other debt holders to do the same a bloody bloodbath lol.

Πριν 7 ημέρες
Andre Yamba Yamba
Andre Yamba Yamba

Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty. Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of person. Article 4. No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Article 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Article 7. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination. Article 8. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law. Article 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. Article 10. Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. Article 11. (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence. (2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed. Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Article 13. (1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. Article 14. (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. Article 15. (1) Everyone has the right to a nationality. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. Article 16. (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State. Article 17. (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property. Article 18. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. Article 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Article 20. (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. (2) No one may be compelled to belong to an association. Article 21. (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country. (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. Article 22. Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. Article 23. (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. (3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection. (4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. Article 24. Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. Article 25. (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. (2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. Article 26. (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. Article 27. (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. Article 28. Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized. Article 29. (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. Article 30. Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

Πριν 7 ημέρες
Saif Nafees
Saif Nafees

If you have some reseearch articles relate to this kindly post i need it.

Πριν 7 ημέρες
yu wang
yu wang

US: Why we help them close to us. We need them be poor.

Πριν 7 ημέρες
Yang Kexin
Yang Kexin

@Niloy Talukder US became rich because of the help of the Great Britain and two world wars. China is going back to its position in the world, which is No.1.

Πριν 4 ημέρες
yu wang
yu wang

@Niloy Talukder Us became richest country by talent? Please read its history you will find its a pirate.

Πριν 5 ημέρες
Niloy Talukder
Niloy Talukder

yu wang Certainly US says so.US became richest country by talent and China want to become rich by cheating, fraudulent and Copying. That’s it.

Πριν 5 ημέρες
LighteN Ing
LighteN Ing

When Apples got imported in the US, they are all counted as Made in China but in reality they have parts all over the world.

Πριν 7 ημέρες
Stephen Webb
Stephen Webb

China already owns about half of Africa.Giving loans to African countries when they can not pay they take land and minerals for payment.China is very very sneeky.

Πριν 7 ημέρες
vanadiumV
vanadiumV

hahaha CIA indeed invested in facebook !

Πριν 7 ημέρες
Binh Phan
Binh Phan

Bring companies to vietnam. Not every asian look the same act the same We are more down to earth then Chinese.

Πριν 7 ημέρες
Robin Horgan
Robin Horgan

Very well articulated. I'll be watching your other stuff for sure.

Πριν 7 ημέρες
Js Lin
Js Lin

Not “”CIA investment in Facebook“”, it is more like "US statement invest in Google" so that Google 's technology is under control by USA politicians.

Πριν 7 ημέρες
Nick Friend
Nick Friend

.....move back the US businesses from China to the USA, Wages for American employees? Wages for Chinese employees?

Πριν 7 ημέρες
An Alien from outer space
An Alien from outer space

Not when your citizens in USA are addicted to cheaply made products, look at the retail markets, they are losing money due to selling products cheaply.

Πριν 5 ημέρες
Abhishekh Gupta Mittal
Abhishekh Gupta Mittal

Thank you very much Sir!! Very well explained

Πριν 8 ημέρες
Keith Anderson
Keith Anderson

I've been running a trade deficit with Wal-Mart for far too long. Your analysis of trade deficit is flawed. We aren't giving them anything. We are getting far more for far less. A trade deficit is a good thing for the US. We need to accept as many cheap goods from China as possible. It only hurts them and empowers us. Brush up on your economics. Go watch some Milton Friedman. Plenty of videos here on YouTube. Again, their debt to GDP ratio is 400%! 400%! That is likely short given the shadow banking. If US companies want to give their IP to gain access to China, that is their business.

Πριν 8 ημέρες
Keith Anderson
Keith Anderson

400% debt to GDP ratio. China is going to suffer the same lost generation as the Japanese.

Πριν 8 ημέρες
Keith Anderson
Keith Anderson

@William Lee according to Wikipedia? Nice. 400+%. Wikipedia relies solely on the Chinese reporting of their own "great success." There is also no starvation in N.Korea. Everyone there is happy and healthy.

Πριν 2 ημέρες
William Lee
William Lee

As of 2018, China's national debt level is 47.6% of their GDP, and US 76.4% of their GDP, according to wikipedia.

Πριν 2 ημέρες
Michael Doty
Michael Doty

India might be a good country to export manufacturing

Πριν 8 ημέρες
Michael King
Michael King

jesus why was this video played for me!?

Πριν 8 ημέρες
TJ Avagliano
TJ Avagliano

Good on Trump dude! Get China outta here. Fuck a handbag 👜 close out the deficit

Πριν 8 ημέρες
jack jack
jack jack

This clown amused me. Cant believe this shit posted 2019. The US is the one and the only one bully worldwide. And thats the only reason you kissing its ass and blame the rest of the world.

Πριν 8 ημέρες
jack jack
jack jack

@Mars Smith you go to suck BBC

Πριν 5 ημέρες
Mars Smith
Mars Smith

@jack jack haha, chinese bot, go to Shandong University

Πριν 5 ημέρες
jack jack
jack jack

@Mars Smith interesting, its a youtube thing. I see the glitched id too

Πριν 6 ημέρες
Mars Smith
Mars Smith

@jack jack wow, really Chinese bot

Πριν 7 ημέρες
jack jack
jack jack

@Mars Smith 你Mars了

Πριν 8 ημέρες
Sarah McCoy
Sarah McCoy

Who is this dufus?

Πριν 8 ημέρες

Επόμενο

50 Entrepreneurs share priceless advice

18:40

50 Entrepreneurs share priceless advice

Blockshelf

προβολές 2

Entrepreneur - Motivational Video

4:21

Entrepreneur - Motivational Video

LIFE LESSONS

προβολές 2

Recreating Guy Fieri's Trash Can Nachos From Taste | Bon Appétit

33:35

The Immortal (NES) - Angry Video Game Nerd (AVGN)

13:20

The Immortal (NES) - Angry Video Game Nerd (AVGN)

Cinemassacre

προβολές 563 669

Guys with 'Entrepreneur' in their bio

4:10

Guys with 'Entrepreneur' in their bio

Trevor Wallace

προβολές 2

How to be an Entrepreneur

3:25

How to be an Entrepreneur

The School of Life

προβολές 742

BILLIONAIRE Entrepreneur  Luxury Lifestyle Part 3

5:47

BILLIONAIRE Entrepreneur Luxury Lifestyle Part 3

MOTIVATION forthesoul

προβολές 245

15 Signs You Might be an ENTREPRENEUR

11:55

15 Signs You Might be an ENTREPRENEUR

Alux.com

προβολές 82

10 Things To Do Before Becoming An Entrepreneur

16:21

10 Things To Do Before Becoming An Entrepreneur

Valuetainment

προβολές 501

8 MOST PROFITABLE BUSINESS IDEAS FOR 2019

10:49

8 MOST PROFITABLE BUSINESS IDEAS FOR 2019

Silicon Valley Girl

προβολές 2

Morning Routine | $20,000 Entrepreneur

10:07

Morning Routine | $20,000 Entrepreneur

The Find Guru

προβολές 1

9 Signs You Were Born to Be a Successful Entrepreneur

10:41

9 Signs You Were Born to Be a Successful Entrepreneur

Success Secrets TV

προβολές 126

Shkumbin Ismaili - Ndjeva mall (Official Music Video)

3:17

Shkumbin Ismaili - Ndjeva mall (Official Music Video)

Shkumbin Ismaili

προβολές 458 475

2 και ΣΗΜΕΡΑ | Road to Tokyo

9:06

2 και ΣΗΜΕΡΑ | Road to Tokyo

Eleftherios Petrounias

προβολές 52 736

Tayna - Sicko

3:08

Tayna - Sicko

Friends Entertainment

προβολές 2 118 804

Πώς Να Καλύψετε Αποτελεσματικά Την Ακμή

8:30

Πώς Να Καλύψετε Αποτελεσματικά Την Ακμή

Κλαίρη Δημοπούλου

προβολές 35 973

Lil Jesus - DESOLE

4:02

Lil Jesus - DESOLE

isyourboysinboy

προβολές 1 854 017